Çocukların gelişiminde işitme çok önemli bir yere sahiptir. İşitme ile çocuk sesleri tanımayı, taklit etmeyi öğrenir ve böylece dil gelişimini tamamlar. İşitme kaybı olan çocuğun tehlike uyarılarını alabilmesi, sosyal gelişimi, akademik başarısı ve psikolojik durumu etkilenir. İşitme kaybının erken tanı ve tedavisi bu hususta büyük önem taşır.

ÇOCUKLARDA İŞİTME KAYBI BELİRTİLERİ;

  • Sık geçirilen orta kulak enfeksiyonları,
  • Belli sesleri duymada ve sesin yönünü tayin etmede güçlük,
  • Gürültülü ortamlarda işitmede güçlük çekme,
  • Yüksek şiddetteki seslere daha iyi yanıt verme,
  • Televizyon, radyo ve bilgisayarın normalden yüksek sesle veya yakından dinlenmesi,
  • Dil ve konuşma becerilerinde gerilik,
  • Konuşmanın yüksek şiddetli veya çok kısık olması,
  • Konuşmada ritm, ton ve vurgu bozuklukları,
  • Grup içinde çekingen davranma, kendini dışlanmış hissetme,
  • Okuma ve okul başarısında sorunların görülmesidir.

İŞİTME KAYBI NE KADAR YAYGIN?

Günümüzde dünyadaki 32 milyon çocuk işitme kaybından etkilenmekte ve doğan her 1000 çocuktan yaklaşık 1.4 ila 5’i işitme kaybıyla dünyaya gelmektedir.
Çocukluk işitme kaybı genellikle doğumdan 24-48 saat sonra yapılan yenidoğan işitme taramaları sırasında belirlenir. Bununla birlikte bu taramalardan geçen bazı çocuklar büyüdükçe de işitme kaybı belirtileri gösterebilirler.

ÇOCUĞUMDA İŞİTME KAYBI OLABİLİR Mİ?

Çocuğunuzda işitme kaybına ilişkin şüpheniz varsa derhal bir KBB hekimine ve odyoloji uzmanına başvurmanız önerilir. İşitme kaybı orta kulak sorunlarından kaynaklı geçici nitelikte olabileceği gibi iç kalıcı da olabilir. Kulak burun boğaz muayenesi ve çeşitli işitme testleri sonucunda çocuğunuza kalıcı türde bir işitme kaybı tanısı konulduysa muhtemelen çocuğunuzun işitme cihazı kullanması önerilecektir.

İŞİTME KAYBI ÇOCUĞUMU OLUMSUZ ETKİLER Mİ?

Araştırmalar işitmenin konuşma ve dil gelişimi, iletişim ve öğrenme becerileri açısından çok önemli olduğunu desteklemektedir. İşitme kaybına uğramış çocuklar, alıcı ve ifade edici iletişim becerileri alanlarında gelişimsel olarak gecikme riski altındadırlar. Genellikle öğrenme güçlükleri, akademik başarı oranlarının düşmesi, aileleriyle akranlarıyla iletişim kurmada ve sosyalleşmede zorluklar yaşama gibi sorunlarla karşılaşabilmektedirler.

NEDEN BENİM ÇOCUĞUMDA İŞİTME KAYBI VAR?

İşitme kaybının nedenleri çok çeşitlidir ve çoğu zaman nedenini belirlemek mümkün olmayabilir. Çocuğunuzda kalıcı tipte işitme kaybı belirlenmiş ve işitme cihazı kullanması önerilmişse vakit kaybetmeden gerekli müdahaleye izin vermek çocuğunuzun hayatı açısından çok önemli bir adım olacaktır. Öncelikle bu durumu anne baba olarak sizlerin kabullenmesi çocuğunuzun işitme cihazına uyum sağlaması açısından büyük rol oynayacaktır. Çocukların gelişimleri çok hızlı olduğundan onun zamanını almamak ve yolundaki engelleri bir an önce kaldırmak için olabildiğince hızlı yol almak elzem olacaktır. Unutmayınız ki gerekli müdahaleler zamanında yapıldığında işitme kaybı engel olmaktan çıkacaktır ve bu konuda siz anne babaların üzerine düşen pay çok büyük ve önemlidir. Bu uzun ve zorlu yolda gerekirse bir psikologdan yardım almaktan çekinmeyiniz.

×
Merhaba, İşitme cihazları hakkında bilgi almak ister misiniz?

E-Bültenimize Katılın